stavby rekonstrukce sanace zdiva

 • Sanace vlhkého zdiva, hydroizolace, statické zajištění budovy, fasáda – 24Safe

  Pro firmu 24Safe jsme v Praze 1 prováděli veškeré sanační, izolační, statické a stavební práce. Celá budova se prohlubovala o 2,5m. Suterény byly velmi vlhké, dům neměl žádné hydroizolace. sanační práce spočívaly hlavně v chemických tlakových clonách, vodorovné a svislé hydroizolace, difuzně otevřené stěrky, sanační omítky, vodostavební betony. V celém objektu se do 2.NP provádělo statické zajištění. (více…)

 • Vlhké zdivo v suterénu, odvlhčení suterénu – Praha

  Začátkem roku 2016 jsme prováděli sanaci vlhkého zdiva v suterénu rodinného domu v Dolních Břežanech. Projektová dokumentace byla zpracována firmou DekProjekt. Výkopové práce jsme prováděli strojně vč. ručního dočištění. Jako hlavní hydroizolační materiály byly použity modifikované asfaltové pásy Glastek a Elastek. PVC sklepní světlík dodávala firma RONN. Stavební a izolační materiály dodávala firma Stavebniny DEK. (více…)

 • Sanace suterénu + izolace – bílá vana

  V letošním roce jsme prováděli sanační a izolační práce v suterénech bankovního ústavu pro usazení dvou trezorových místností. veškeré naše práce musely být provedeny ve velice vysoké kvalitě. První úkol byl prohloubit suterénní místnosti o 250cm. Proběhlo tedy potupné podbetonování stávajícího nosného zdiva budovy + statické zajištění celého suterénního prostoru. jako hlavní hydroizolace byly použity bílí vany od firmy Schomburg. Nejprve bylo veškeré zdivo vyrovnáno a ošetřeno izolačními stěrkami Aquafin 1K + Aquafin F. (více…)

 • Sanace střešního pláště – obnova ploché střechy bytového domu

  Na Praze 6 jsme letos prováděli opravu/ sanaci ploché střechy. Tepelná izolace střechy byla navýšena o polystyrén EPS 150S ve dvou vrstvách + nová hydroizolační vrstva z asfaltových modifikovaných pásů. Projektovou dokumentaci dodala firma DEKPROJEKT a materiály byly použity od firem DEKTRADE a Icopal Vedag. (více…)

 • Sanace střešního pláště – obnova ploché střechy rodinného domu Praha 4

  Na Praze 4 jsme letos prováděli opravu/sanaci ploché střechy rodinného domu. Tepelná izolace střechy byla navýšena o polystyrén EPS 150S ve dvou vrstvách + nová hydroizolační vrstva z PVC pásů. Projektovou dokumentaci dodala firma DEKPROJEKT a materiály byly použity od firem DEKTRADE a Icopal Vedag. Původní hydroizolační a tepelná vrstva byla provedena před cca 8lety. Práce byly provedeny firmou, která se zabývá pouze izolačními pracemi – bohužel tuto střechu se firmě nepodařilo kvalitně provést (stejně jako jiné střechy, které firma prováděla). (více…)

 • Sanace a vysoušení vlhkého zdiva (tlakové injektáže,bitumenové stěrky) – Táborská Praha 4

  Sanační práce byly prováděny metodou tlakových injektáží, aplikace nových svislých hydroizolací, odvodové žlábky, drenáže, revizní a čistící šachty. Výkopy byly prováděny pouze ruční vč. dokopání. Vodorovné hydroizolace byly prováděny tlakovou hydroizolací materiálem Aquafin F od firmy Schomburg. Po důkladném očištění zdiva se aplikovaly speciální vyrovnávací stěrky, na které se provedly nové bezešvé hydroizolace. Díky našim dokonalým technologiím můžeme provádět aplikace v krátkých intervalech a je zaručeno dokonalé propojení hydroizolací k vyrovnávacím podkladům. Sanační materiály byly použity od firmy Schomburg. Betonové směsi dodávala firma ZAPA. (více…)

 • Vysoušení vlhkého zdiva – Praha 4 – infuzní clony + svislé hydroizolace

  Na jaře roku 2014 jsme byli osloveni majiteli rodinné vily v Praze 4 ohledně komplexního a trvalého vysušení vlhkého zdiva. Na základě našeho doporučení a návrhu si majitelé nechali vypracovat podrobnou projektovou dokumentaci od firmy Ateliér Dek. Největším problémem byla vlhkost zdiva v obývatelném suterénu, která se začala objevovat i v 1.NP. V roce 2006 byla na domě provedena celková rekonstrukce vč. sanačních prací. Sanační práce byly provedeny velmi neodborně a díky těmto pracím se v domě vlhkost začala objevovat ještě více. (více…)

 • Sanace průsaků bazénové vany – vojenská zotavovna Bedřichov

  Jednalo se o sanaci průsaků bazénové vany v místě stěny a tropu oddělující bazén od strojovny technologie úpravy bazénové vody. Příčinou průsaků vody byly trhliny v železobetonové konstrukci stěny a stropu + netěsnost v místě prostupujících prvků stěny strojovny. Trhliny v železobetonové konstrukci stěny a stropu byly utěsněny metodou tlakové injektáže z prostoru strojovny bazénové technologie pro úpravu vody. Injektáž byla provedena ve dvou krocích – nejprve vodou reaktivní polyuretanovou pryskyřicí AQUAFIN-P1 a následně dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí AQUAFIN-P4. Prostupy potrubí stěnou strojovny byly také v prvních krocích ošetřeny tlakovými injektážemi. (více…)

 • Sanace vlhkého zdiva a izolace terasy RD Praha 10

  V roce 2013 jsme se dostali k zakázce, kde se konkurence snažila sanovat rodinný dům na Zahradním Městě – Praha 10. Bohužel opět díky fatálním chybám a katastrofálním prováděním stavebních prací domu velmi silně uškodili. Stavební, sanační a izolatérské práce konkurence provedla s takovou neodborností, že dům staticky porušila.  V první fázi jsme museli opravit poškozený dům v interiérech. byly provedeny difuzně otevřené stěrky, sanační omítky, infuzní tlakové injektáže – nová vodorovná hydroizolace. (více…)

 • Sanace bytového domu v Praze 2 – dvorní část

  Sanační práce byly prováděny metodou tlakových injektáží, aplikace nových svislých hydroizolací, odvodové žlábky, drenáže, revizní a čistící šachty. Výkopy byly prováděny strojně vč. ručního dokopání. Vodorovné hydroizolace byly prováděny tlakovou hydroizolací. Po důkladném očištění zdiva se aplikovaly speciální vyrovnávací stěrky, na které se provedly nové bezešvé hydroizolace. Díky našim dokonalým technologiím můžeme provádět aplikace v krátkých intervalech a je zaručeno dokonalé propojení hydroizolací k vyrovnávacím podkladům. Sanační materiály byly použity od firmy Schomburg. Betonové směsi dodávala firma ZAPA. (více…)

Stavební společnost Sanace Vape s.r.o. realizuje občanské, bytové i průmyslové stavby na klíč. Provádí architektonické návrhy na stavbu a vypracuje projekt vč. vyřízení stavebního povolení. Samotnou realizace stavby je provedena včetně stěhování. Při realizaci díla jsme s investorem stále v kontaktu a snažíme se vždy společně hledat cesty ke zkvalitnění stavby.
Od drobných oprav až po složité rekonstrukce vám nabídneme maximální kvalitu, péči a odbornost. Při provádění rekonstrukcí jsme Vám schopni zajistit statické výpočty, projekty, průzkumy, vizualizace ale také pomoc při výběrech kvalitních materiálů vč. zajištění odborných konzultací. Výsledkem rekonstrukce by měla být vaše spokojenost a klid.
Mezi naše důležité činnosti ve stavebnictví patří také sanace vlhkého zdiva a betonových konstrukcí vč. sanace plochých střech. Sanace provádíme chemickými tlakovými injektážemi, hydoizolační stěrky a nátěry, sanační omítky, vzduchové podlahy a stěny, sanace vad betonových prvků. Navrhneme a zrealizujeme novou skladbu střešního pláště vč. sanace napadeného dřeva.

O nás

Sanace Vape s.r.o. vznikla v roce 2005 jako stavební firma se zaměřením na sanaci vlhkých objektů. Postupem času začala nabízet veškeré stavební práce a to prakticky po celém území ČR, zejména pak v pražském a středočeském kraji. Každý rok provede firma cca 10 staveb vštšího charakteru. Více o firmě Sanace Vape

Naši partneřiReferenceCertifikaceKontakt

Všechna práva vyhrazena | © 2005 - 2016 Sanace Vape s.r.o. | Sitemap | Kontakty | RSS | Log in | Webdesign by GTweb