stavby rekonstrukce sanace zdivaO nás

Sanace Vape s.r.o. vznikla v roce 2005 jako stavební firma se zaměřením na sanaci vlhkých objektů. Postupem času začala nabízet veškeré stavební práce a to prakticky po celém území ČR, zejména pak v pražském a středočeském kraji. Každý rok provede firma cca 10 staveb vštšího charakteru. Více o firmě Sanace Vape

Mezi naše důležité činnosti ve stavebnictví patří také sanace vlhkého zdiva a betonových konstrukcí vč. sanace plochých střech. Sanace provádíme chemickými tlakovými injektážemi, hydoizolační stěrky a nátěry, sanační omítky, vzduchové podlahy a stěny, sanace vad betonových prvků. Navrhneme a zrealizujeme novou skladbu střešního pláště vč. sanace napadeného dřeva.
 • Sanační a izolační práce BD – Bělohorská – Praha 6

  Praha 6 – Bělohorská ulice. Jednalo se o bytový dům, kde do suterénu tekla voda. Stěny v suterénu byly mokré. Naše společnost provedla sanace domu, nové izolace, tlakové injektáže, sanační omítky, dešťové potrubí, drenážní systémy, plošné izolace, svislé izolace, kamerové prohlídky, vypracování projektu, zařízení povolení k výkopům, atd. Sanační práce na tomto domě byly velmi náročné – výkopy byly místy až do hloubky 5m. Materiály byly použity od firmy HAHNE a to hlavně – Okoplast 2K, Intrasit BLS, Imberial VE, atd. Celkem bylo provedeno 42m/b odkopání domu, 200m2 svislých izolací, 150m2 tlakových izolací, cca 200m3 ručních výkopů. atd. Práce byly provedeny za 65dní. (více…)

 • Sanace a izolace administrativní budovy POP Stodůlky

  V letošním roce jsme prováděli sanace a izolace suterénního zdiva administrativní budovy v Praze na Stodůlkách. Do suterénu administrativní budovy masivně zatékalo díky špatně provedeným hydroizolacím, které prováděl původní dodavatel stavby. Při průzkumech bylo zjištěno, že budova nemá téměř žádné provedení napojení svislé a vodorovné hydroizolace. Hlavním úkolem bylo provedení svislých hydroizolací plus drenážní systém. (více…)

 • Sanace vlhkého zdiva, hydroizolace, statické zajištění budovy, fasáda – 24Safe

  Pro firmu 24Safe jsme v Praze 1 prováděli veškeré sanační, izolační, statické a stavební práce. Celá budova se prohlubovala o 2,5m. Suterény byly velmi vlhké, dům neměl žádné hydroizolace. sanační práce spočívaly hlavně v chemických tlakových clonách, vodorovné a svislé hydroizolace, difuzně otevřené stěrky, sanační omítky, vodostavební betony. V celém objektu se do 2.NP provádělo statické zajištění. (více…)

 • Vlhké zdivo v suterénu, odvlhčení suterénu – Praha

  Začátkem roku 2016 jsme prováděli sanaci vlhkého zdiva v suterénu rodinného domu v Dolních Břežanech. Projektová dokumentace byla zpracována firmou DekProjekt. Výkopové práce jsme prováděli strojně vč. ručního dočištění. Jako hlavní hydroizolační materiály byly použity modifikované asfaltové pásy Glastek a Elastek. PVC sklepní světlík dodávala firma RONN. Stavební a izolační materiály dodávala firma Stavebniny DEK. (více…)

 • Sanace a odvlhčení rodinného domu – Praha 10

  Projekt pro sanaci a odvlhčení rodinného domu byl zpracován firmou Dek Projekt Praha. zejména se jednalo o obkopání domu, provedení nových hydroizolací, tlakové injektáže. Veškeré sanační a izolační materiály byly použity od firmy Schomburg. Svislé hydroizolace byly provedeny bezešvými bitumenovými stěrkami s vložením výztužné tkaniny. (více…)

 • Sanace suterénu + izolace – bílá vana

  V letošním roce jsme prováděli sanační a izolační práce v suterénech bankovního ústavu pro usazení dvou trezorových místností. veškeré naše práce musely být provedeny ve velice vysoké kvalitě. První úkol byl prohloubit suterénní místnosti o 250cm. Proběhlo tedy potupné podbetonování stávajícího nosného zdiva budovy + statické zajištění celého suterénního prostoru. jako hlavní hydroizolace byly použity bílí vany od firmy Schomburg. Nejprve bylo veškeré zdivo vyrovnáno a ošetřeno izolačními stěrkami Aquafin 1K + Aquafin F. (více…)

 • Sanace střešního pláště – obnova ploché střechy bytového domu

  Na Praze 6 jsme letos prováděli opravu/ sanaci ploché střechy. Tepelná izolace střechy byla navýšena o polystyrén EPS 150S ve dvou vrstvách + nová hydroizolační vrstva z asfaltových modifikovaných pásů. Projektovou dokumentaci dodala firma DEKPROJEKT a materiály byly použity od firem DEKTRADE a Icopal Vedag. (více…)

 • Sanace střešního pláště – obnova ploché střechy rodinného domu Praha 4

  Na Praze 4 jsme letos prováděli opravu/sanaci ploché střechy rodinného domu. Tepelná izolace střechy byla navýšena o polystyrén EPS 150S ve dvou vrstvách + nová hydroizolační vrstva z PVC pásů. Projektovou dokumentaci dodala firma DEKPROJEKT a materiály byly použity od firem DEKTRADE a Icopal Vedag. Původní hydroizolační a tepelná vrstva byla provedena před cca 8lety. Práce byly provedeny firmou, která se zabývá pouze izolačními pracemi – bohužel tuto střechu se firmě nepodařilo kvalitně provést (stejně jako jiné střechy, které firma prováděla). (více…)

 • Sanace a vysoušení vlhkého zdiva (tlakové injektáže,bitumenové stěrky) – Táborská Praha 4

  Sanační práce byly prováděny metodou tlakových injektáží, aplikace nových svislých hydroizolací, odvodové žlábky, drenáže, revizní a čistící šachty. Výkopy byly prováděny pouze ruční vč. dokopání. Vodorovné hydroizolace byly prováděny tlakovou hydroizolací materiálem Aquafin F od firmy Schomburg. Po důkladném očištění zdiva se aplikovaly speciální vyrovnávací stěrky, na které se provedly nové bezešvé hydroizolace. Díky našim dokonalým technologiím můžeme provádět aplikace v krátkých intervalech a je zaručeno dokonalé propojení hydroizolací k vyrovnávacím podkladům. Sanační materiály byly použity od firmy Schomburg. Betonové směsi dodávala firma ZAPA. (více…)

 • Vysoušení vlhkého zdiva – Praha 4 – infuzní clony + svislé hydroizolace

  Na jaře roku 2014 jsme byli osloveni majiteli rodinné vily v Praze 4 ohledně komplexního a trvalého vysušení vlhkého zdiva. Na základě našeho doporučení a návrhu si majitelé nechali vypracovat podrobnou projektovou dokumentaci od firmy Ateliér Dek. Největším problémem byla vlhkost zdiva v obývatelném suterénu, která se začala objevovat i v 1.NP. V roce 2006 byla na domě provedena celková rekonstrukce vč. sanačních prací. Sanační práce byly provedeny velmi neodborně a díky těmto pracím se v domě vlhkost začala objevovat ještě více. (více…)

Všechna práva vyhrazena | © 2005 - 2017 Sanace Vape s.r.o. | Sitemap | Kontakty | RSS | Log in | Webdesign by GTweb