stavby rekonstrukce sanace zdivaSanace suterénu + izolace – bílá vana

V letošním roce jsme prováděli sanační a izolační práce v suterénech bankovního ústavu pro usazení dvou trezorových místností. veškeré naše práce musely být provedeny ve velice vysoké kvalitě. První úkol byl prohloubit suterénní místnosti o 250cm. Proběhlo tedy potupné podbetonování stávajícího nosného zdiva budovy + statické zajištění celého suterénního prostoru. jako hlavní hydroizolace byly použity bílí vany od firmy Schomburg. Nejprve bylo veškeré zdivo vyrovnáno a ošetřeno izolačními stěrkami Aquafin 1K + Aquafin F. Zdivo bylo dále injektováno plošnou tlakovou injektáží vč. injektáží u paty a vrcholu zdiva. jako druhá hlavní hydroizolace byla namontována bobtnavá textilie s nakašírovanou textilií CEMProof SilverSeal. Po montáži trezorů se mezi CEMProof SilverSeal a betonovou stěnou trezoru provedla zálivka z betonu třídy C60 v tloušťce cca 50cm. Na veškeré stěny mimo trezory se opět používaly izolační stěrky Aquafin 1K + Aquafin F + plošné tlakové injektáže a sanační omítky Thermopal SR24 + Thermopal SR44. Hlavní dodavatelé materiálu byly firmy Schomburg, Zapa, stavebniny Maštal.

Všechna práva vyhrazena | © 2005 - 2018 Sanace Vape s.r.o. | Sitemap | Kontakty | RSS | Log in | Webdesign by GTweb